Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Списак лица која су стекла додатна стручна звања

Списак лица која су стекла додатна стручна звања

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 1. новембра 2023. године, продужен je сертификат Злати Хамзић из Бијељине (Окружни привредни суд у Бијељини). Сертификат важи двије године од дана издавања.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 23. маја 2023. године, продужен је сертификат Амри Шуман, запосленој у ''Микрографији'' ДОО Сарајево. сертификат важи двије године од дана издавања.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 10. марта 2023. године, продужен је сертификат сљедећим лицима: Енис Шарић и Ирфан Будимлић, обојица запослени у ''CloudIT'' ДОО Сарајево.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржане 22. децембра 2022. године, продужени су сертификати сљедећим лицима: Марија Михајило. Младенка Вишић, Владо Сабљић, Тијана Пекез, Наталија Коњевић и Жељко Стојнић. Сертификати важе двије године од дана издавања.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 2. септембра 2022. године, продужени су сертификати сљедећим лицима: Сенка Ковачевић (Мтел, Бањалука) и Радојка Тошић (Мтел, Бањалука).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Величина текста:
Loading