Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Списак лица која су стекла додатна стручна звања

Списак лица која су стекла додатна стручна звања

На сједници Комисије за полагање стручног испита за радник на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржане 22. децембра 2022. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

1. Марија Михајило, Infinity ADS,

2. Младенка Вишић, Infinity ADS и

3. Владо Сабљић, Infinity ADS.

Сертификати важе двије године од дана издавања.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 2. септембра 2022. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

 

1. Сенка Ковачевић, Мтел, Бањалука и

 

2. Радојка Тошић, Мтел, Бањалука.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 19. jaнуара 2021. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

1. Жељко Стојнић, "Infinity ADS" доо, Бањалука

2. Владо Сабљић, "Infinity ADS" доо, Бањалука

3. Тијана Пекез, "Infinity ADS" доо, Бањалука и

4. Наталија Коњевић, "Infinity ADS" доо, Бањалука.

Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 19. јануара 2023. године.

 

 

 

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 8. јуна 2020. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

 

 
1. Далиборка Алексић, "Sector ADS" ДОО, Бањалука и

 

 
2. Дамир Рађеновић, ''Sector ADS'', ДОО, Бањалука.

 

 
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 8. јуна 2020. године.

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 16. децембра 2019. године, продужен је сертификат сљедећем лицу:

1. Тихомир Деретић, ЗП ''Хидроелектране на Требишњици'' АД, Требиње.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 16. децембра 2021. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 19. априла 2019. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:
1. Наташа Војводић, ''Микрографија'' доо, Сарајево
2. Амра Шуман, ''Микрографија'' доо, Сарајево.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 14. јула односно 28. августа 2021. године.

 
Величина текста:
Loading