Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Правилник о полагању стручног испита

Министар просвјете и културе Републике Српске донио је Правилник о условима, роковима и начину полагања стручног архивског испита, признавању стручних архивских звања и условима за стицање стручних архивских звања. Правилник је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 126/10.

Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена Правилника о полагању стручног испита за раднике на пословима заштите архивске и документарне грађе ван Архива Републике Српске, број 01-133/02 од 18. фебруара 2002. године.


Правилник о полагању стручног архивског испита(221kb)
Програм стручног испита(474kb)
 
Величина текста:
Loading